Navigace

Spolek pro Slovanskou
epopej v Praze

Během několika příštích let by v Praze mělo vzniknout rozsáhlé architektonické dílo pro Muchovu Slovanskou epopej Je v zájmu nás všech, aby budoucí , multifunkční kulturní centrum vzniklo na místě, které bude optimální jak pro samotné dílo, tak pro strukturu města.

Slovanská epopej patří Praze. Koncem roku se ale mají plátna dočasně stěhovat do Moravského Krumlova i když se Hl. Městu nabízí Zbraslavský zámek. Je třeba i na toto nyní reagovat.

Podpořte nás svými názory, rádi je vedení Hl.města zprostředkujeme.

Zjistit více

Kontakt

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze
IČO: 08698121
Sídlo: Západní Stráň 449, 250 72, Předboj

Transparentní účet Spolku pro Slovanskou epopej v Praze:

9270277/0100

Více informací

Aktivity

Dne 9.12.2020 byl vynesen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci určení vlastnictví originálů děl cyklu Slovanské epopeje, kterým bylo potvrzeno, že originály děl tvořily součást dědictví po předcích současných dědiců Alfonse Muchy. Z toho vyplývá, že Slovanská epopej nepatří městu Praze. Soud dal za pravdu žalobci Johnovi Muchovi, že Praha nevlastnila plátna “v dobré víře”, pokud nedodržela základní darovací podmínku - postavit pro Slovanskou epopej na vlastní náklady samostatný pavilon.…

Číst dále

Další nejnovější články


Členové spolku

Spolek pro Slovanskou  epopej v Praze

Členka rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze. Vlasta Čiháková Noshiro je historička umění a japanistka.

Více o členech spolku
Spolek pro Slovanskou  epopej v Praze

Místopředsedkyně rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze. Jarmila Mucha Plocková je vnučka Alfonse Muchy. Její otec Jiří Mucha byl významný spisovatel a novinář.

Více o členech spolku
Spolek pro Slovanskou  epopej v Praze

Ondřej Pecha je režisér, výtvarník, scenárista a animátor kreslených filmů. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu, obor scénografie, a Filmovou akademii múzických umění v Praze, obor animovaný film.

Více o členech spolku
Spolek pro Slovanskou  epopej v Praze

Členka rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze. Vlasta Čiháková Noshiro je historička umění a japanistka.

Více o členech spolku
Spolek pro Slovanskou  epopej v Praze

Místopředsedkyně rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze. Jarmila Mucha Plocková je vnučka Alfonse Muchy. Její otec Jiří Mucha byl významný spisovatel a novinář.

Více o členech spolku
Spolek pro Slovanskou  epopej v Praze

Ondřej Pecha je režisér, výtvarník, scenárista a animátor kreslených filmů. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu, obor scénografie, a Filmovou akademii múzických umění v Praze, obor animovaný film.

Více o členech spolku

  • Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, Ph.D.
  • akad. Ing. arch. Jarmila Mucha Plocková
  • Bc. Ondřej Pecha

Členské jádro Spolku tvoří přední odborníci, kterým není lhostejný osud Muchova jedinečného malířského cyklu. Tito uznávaní znalci a zkušení specialisté jsou s Muchovým dílem úzce spjati nejen svou dlouhodobou profesní prací, ale i dalšími osobními okolnostmi – od svazků rodinných až po obdiv k duchovnímu odkazu Alfonse Muchy.

Více o členech


Zajímá vás téma Slovanské epopeje a rádi byste dostávali pravidelné informace?

Přihlaste se a získávejte nejaktuálnější informace o vývoji situace okolo umístění Slovanské epopeje a o aktivitách našeho spolku.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.