Navigace

Členové spolku

Členské jádro Spolku tvoří přední odborníci, kterým není lhostejný osud Muchova jedinečného malířského cyklu. Tito uznávaní znalci a zkušení specialisté jsou s Muchovým dílem úzce spjati nejen svou dlouhodobou profesní prací, ale i dalšími osobními okolnostmi – od svazků rodinných až po obdiv k duchovnímu odkazu Alfonse Muchy.

Bc. Ondřej Pecha

předseda rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze

Ondřej Pecha je režisér, výtvarník, scenárista a animátor kreslených filmů. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu, obor scénografie, a Filmovou akademii múzických umění v Praze, obor animovaný film. Byl zaměstnán ve studiu Bratři v triku, kde se podílel na výrobě řady filmů a televizních seriálů.

Ondřej Pecha

V roce 2016 animoval a technicky zpracovával s výtvarníkem Luďkem Bártou hudební klip Jany Koubkové „A tak si jdu…“. A v roce 2018 hudební klip Zlatky Bartoškové „Holka zubatá“.

Souběžně se profesní kariérou se věnoval i práci v samosprávě Prahy 3 a hlavního města Prahy. Kromě jiného byl dlouholetým předsedou Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy a v roce 2010 působil ve funkci člena Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu. V tomto roce byly zahájeny práce na ukončení expozice Slovanské epopeje v Moravském Krumlově z důvodů havarijního stavu tamního zámeckého areálu a zároveň s tím započaly práce na obsáhlé odborné monografii Slovanské epopeje a důstojné expozici celého díla ve velké dvoraně Veletržního paláce v majetku Národní galerie v Praze.

akad. Ing. arch. Jarmila Mucha Plocková

místopředsedkyně rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze

Jarmila Mucha Plocková je vnučka Alfonse Muchy. Její otec Jiří Mucha byl významný spisovatel a novinář. Jarmila vystudovala v Praze architekturu a výtvarné vzdělání si doplnila řádným čtyřletým studiem na Akademii výtvarných umění. V roce 1981 odešla se svým španělským manželem do Barcelony, kde na výtvarné akademii Massana studovala malbu.

Jarmila Mucha Plocková

Ve Španělsku žila dvanáct let a během svého pobytu pracovala kromě jiného v ateliéru architekta Jaumy Freixy (asistenta slavného Luise Serta) a ve světoznámém studiu Taller de Arquitectura Ricarda Bofilla. Podílela se na dostavbě Muzea Joana Miróa v Barceloně, na stavbách pro olympiádu v roce 1992 v Barceloně i na projektech Palacio de Congresos a Escuela de Musica Reina Sofia v Madridu. Když jí otec v roce 1988 udělil exkluzivní právo pracovat s návrhy Alfonse Muchy, začala, vedle své profese architekta, realizovat velkou kolekci šperků a váz pro americkou uměleckou společnost C.F.A.C. (Circle Fine Arts Corporation).

V roce 1992 se vrátila do Prahy a otevřela si zde Atelier Mucha JP Praha, kde propojila inspiraci dílem Alfonse Muchy s vlastní výtvarnou invencí. Vystavuje v České republice a mnoha světových metropolích.

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, Ph.D.

členka rady Spolku pro Slovanskou epopej v Praze

Vlasta Čiháková Noshiro je historička umění a japanistka. V 70. a 80. letech minulého století žila a pracovala v Tokiu, kde pořádala výstavy a vyučovala na vysokých uměleckých školách.

Vlasta Čiháková Noshiro

Od roku 1989 žije v Praze a působila jako kurátorka výstavní síně Mánes v Praze, kde uspořádala přes sto tuzemských a mezinárodních výstav současného umění.

V současné době působí jako kurátorka v Galerii kritiků v pražském paláci Adria. Je předsedkyní Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků České republiky a místopředsedkyní české národní sekce AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků).

Je také zakladatelkou celostátní Ceny kritiky za mladou malbu a členkou vědecké komise pro Bienále současného umění ve Florencii. Publikuje v oboru moderního a současného umění.

Členové spolku a podporovatelé

 • Tomáš Berger
  akademický malíř a restaurátor Slovanské epopeje
 • Tomáš Císařovský
  akademický malíř
 • Jan Wolf
  předseda Výboru pro kulturu, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
 • Pavel Kobylka
  akademický malíř a restaurátor Slovanské epopeje
 • Pavel Nosek
  spolupracovník Jiřího MuchyZajímá vás téma Slovanské epopeje a rádi byste dostávali pravidelné informace?

Přihlaste se a získávejte nejaktuálnější informace o vývoji situace okolo umístění Slovanské epopeje a o aktivitách našeho spolku.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.