Navigace

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze

Naším cílem je informovat odbornou, laickou veřejnost a instituce o možných lokalitách trvalého umístění Muchovy SE na území HMP. Chceme být odbornou platformou, která informuje, ale je i aktivním činitelem pro nalezení trvalého řešení vystavení Slovanské epopeje ve spolupráci s odbornou komunitou, veřejnými institucemi, jednotlivci i městem Prahou.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze

Po letech marného čekání na jasné slovo Magistrátu hlavního města Prahy ohledně stálé expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy na území Prahy, jsme se rozhodli založit Spolek pro Slovanskou epopej v Praze, který si za hlavní cíl vytyčil přispět poradenskou činností a dalšími aktivitami k nalezení důstojného místa pro trvalou expozici tohoto díla. Chceme konečně završit přání jak samotného autora díla Alfonse Muchy, tak i slib tehdejšího vedení hlavního města.

Více o nás

Naše činnost se soustředí na pořádání vzdělávacích akcí (odborné přednášky, semináře, setkání), předávání a šíření odborných poznatků o cyklu maleb Slovanská epopej Alfonse Muchy, historii hledání místa a budování výstavního pavilonu v Praze a v neposlední řadě oponenturu či podporu orgánům hl. m. Prahy při hledání optimálních řešení architektonických, koncepčních a prezentačních otázek týkajících se budoucího samostatného pavilonu pro Slovanskou epopej.

Členské jádro Spolku tvoří přední odborníci, kterým není lhostejný osud Muchova jedinečného malířského cyklu. Tito uznávaní znalci a zkušení specialisté jsou s Muchovým dílem úzce spjati nejen svou dlouhodobou profesní prací, ale i dalšími osobními okolnostmi – od svazků rodinných až po obdiv k duchovnímu odkazu Alfonse Muchy.

Spolek pro Slovanskou epopej v Praze vítá účast širší veřejnosti, která se s jeho záměrem ztotožňuje.
Zajímá vás téma Slovanské epopeje a rádi byste dostávali pravidelné informace?

Přihlaste se a získávejte nejaktuálnější informace o vývoji situace okolo umístění Slovanské epopeje a o aktivitách našeho spolku.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.